Privacy (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en voor de praktijk een wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit schriftelijke dossier bevat de persoonsgegevens en aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over uw behandelingen. Ook worden indien nodig in het dossier gegevens op genomen die—na uw schriftelijke toestemming—zijn opgevraagd bij een andere hulpverlener.

Er wordt door mij zorgvuldig omgegaan met uw persoonlijke en medische gegevens om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben. Uw dossier wordt in een beveiligde omgeving bewaard. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw gegevens in uw dossier. Voor iedere haptotherapeut geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Als uw behandelaar ben ik gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar.

De gegevens uit uw schriftelijke dossier kunnen ook nog gebruikt worden om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Ook is het mogelijk dat uw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden tijdens intercollegiale toetsing.

Een deel van uw gegevens wordt gebruikt voor het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:

  • NAW-gegevens verzekerde, geboortedatum en verzekerdennummer
  • Datum van de behandeling
  • Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie
  • Kosten van de behandeling

Voor ieder ander gebruik van uw dossier, zal ik uw eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Klachtrecht

Als u niet tevreden bent over de behandeling kunt u dit met mij als therapeut bespreken. Uw klachtrecht is verder geregeld door de beroepsvereniging: Commissie van Toezicht/VVH.